CHÚNG TÔI LÀ CSIP

Chúng tôi mong muốn các sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội được nuôi dưỡng, phát triển và đầu tư thích đáng nhằm xây dựng một cộng đồng ASEAN đa dạng, công bằng và thịnh vượng.

Sứ mệnh của chúng tôi là khơi nguồn cảm hứng, kết nốitạo dựng quyền năng cho mọi cá nhân và cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường thông qua các giải pháp kinh doanh sáng tạo và bền vững.

 

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng - CSIP là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển của doanh nghiệp xã hội và các sáng kiến xã hội tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Được thành lập từ năm 2008, CSIP tìm kiếm và đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nhân và doanh nghiệp xã hội đang áp dụng các giải pháp

kinh doanh bền vững nhằm giải quyết các thách thức xã hội và môi trường. Chúng tôi hợp tác với các bên liên quan nhằm nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội , xây dựng mạng lưới trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy hình thành môi trường hoạt động thuận lợi hơn cho DNXH Việt Nam.

 
Câu chuyện Của Chúng tôi
Câu chuyện của CSIP bắt đầu bằng trăn trở của người sáng lập:
"Làm thế nào để các hoạt động phát triển xã hội
được thực hiện một cách sáng tạo, hiệu quả và bền vững hơn"

“Điều quan trọng tôi học được từ Declan là kinh doanh và phát triển xã hội không phải là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có thể học hỏi và chia sẻ để thực hiện tốt hơn sứ mệnh của mình”

Chị Phạm Kiều Oanh | Sáng Lập & Giám Đốc CSIP

Suốt 15 năm làm việc cho các tổ chức phát triển, chị Phạm Kiều Oanh có cơ hội gặp gỡ và làm việc với nhiều anh chị em có sáng kiến phát triển cộng đồng đầy cảm hứng và sáng tạo. Tuy nhiên, số lượng các sáng kiến có thể phát triển thành công và mang lại tác động bền vững lâu dài cho cộng đồng chưa nhiều. Bên cạnh đó, môi trường hoạt động của các tổ chức xã hội đang thay đổi nhanh chóng: Từ chỗ dựa chủ yếu vào tài trợ nước ngoài, các hoạt động phát triển xã hội giờ đây đang tìm kiếm cách làm mới, chủ động về tài chính.

Được truyền cảm hứng về cách tiếp cận doanh nghiệp xã hội (DNXH) của Declan Ryan - một doanh nhân Ireland, cũng là người đồng sáng lập quỹ thiện doanh The One Foundation, chị Oanh nhìn thấy tiềm năng to lớn của DNXH tại Việt Nam: Thách thức của các hoạt động xã hội ở Việt nam có thể được giải quyết nếu áp dụng được tinh thần và kỹ năng của doanh nhân để đạt được mục tiêu và giá trị xã hội.

Điều này nghe đầy thách thức vì đã là doanh nhân thì mục tiêu cao nhất là lợi nhuận, còn hoạt động xã hội thì làm sao mang lại lợi nhuận? Kiên trì và bền bỉ, chị đã cùng bạn bè đi từ Bắc vào Nam để tìm kiếm các mô hình có đặc điểm như DNXH (lúc đó chưa ai/tổ chức nào gọi mình là DNXH cả). Chị cố tìm câu trả lời về lý do họ tồn tại, về đặc điểm và nhu cầu của họ.

May mắn thay, chị đã được gặp và truyền cảm hứng bởi rất nhiều doanh nhân xã hội thiện tâm và nhiệt huyết như anh Jimmy Pham, người sáng lập và CEO của KOTO, cô Thái Thị Lệ Khanh và cô Lê Phương Mỹ của Mai Vietnamese Handicraft, anh Lê Nguyên Bình – người sáng lập Reachingout tại Hội An... Những cuộc gặp gỡ đó đã củng cố niềm tin của chị vào DNXH - những đơn vị hoạt động kinh doanh hướng đến giải quyết các vấn đề xã hội hay môi trường và đem lại những giá trị xã hội bền vững. Chị Oanh tin rằng đây là thời điểm thích hợp để lan toả DNXH tại Việt Nam như một giải pháp mới cho những vấn đề xã hội nổi cộm hiện nay.

Với những suy nghĩ đó, chị đã rời bỏ công việc của mình tại Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc để dấn thân vào con đường đầy thách thức: xây dựng hệ sinh thái cho các DNXH ở Việt Nam, hỗ trợ phát triển cho các doanh nhân và các doanh nghiệp đang áp dụng các giải pháp kinh doanh bền vững nhằm giải quyết các thách thức xã hội và môi trường. Tháng 10 năm 2008, CSIP được chính thức ra đời.

 
Tác động xã hội chúng tôi tạo ra

Cùng với rất nhiều đối tác CSIP đã nỗ lực không ngừng góp phần tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội. Từ khi thành lập (năm 2008) tới nay CSIP đã hỗ trợ và đầu tư cho 121 doanh nghiệp xã hội (DNXH) trong đó có 45 DNXH khởi nghiệp, trực tiếp và gián tiếp cung cấp 3112 nghề nghiệp, đào tạo và thay đổi cuộc sống của 43.270 người, nâng cao chất lượng cuộc sống cho 221.000 người có hoàn cảnh khó khăn bằng những sản phẩm và dịch vụ xã hội, 87% số DNXH khởi nghiệp được ươm tạo đã thực sự lớn mạnh cả về quy mô cũng như năng lực điều hành. Điều này cho thấy tính bền vững và hiệu quả của các DNXH sau khi được CSIP hỗ trợ, tạo động lực để phát triển.

CSIP mở rộng đối tượng hỗ trợ bao gồm những DNXH do các doanh nhân xã hội tìm thấy giải pháp kinh doanh khả thi để giải quyết các vấn đề xã hội, các tổ chức xã hội dân sự (CSO) phát triển nhánh kinh doanh xã hội với mục tiêu bền vững thông qua các sáng kiến kinh doanh và tự vững về tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh đưa người có thu nhập thấp vào chuỗi giá trị của mình thông qua tạo việc làm, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho cộng đồng yếu thế, và những doanh nghiệp xã hội cộng đồng do người dân địa tại phương nghèo, khó khăn xây dựng nên nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản chưa được giải quyết tại địa phương, hoặc phát triển các sản phẩm bản địa, đem lại giá trị cao hơn, góp phần cải thiện sinh kế và phát triển bền vững tại địa phương..

 

 

ĐỐI TÁC