Cù Lan Anh
Trợ lý dự án
Chị Cù Lan Anh hiện là Trợ lý cho dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển nông thôn sáng tạo và bền vững”. Chị Lan Anh tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trước khi làm việc ở CSIP, Lan Anh đã có kinh nghiệm hỗ trợ các dự án phi lợi nhuận tại các tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế.
Quay lại