Hà Thị Thu Thanh
Chủ tịch
Bà Hà Thị Thu Thanh là Chủ tịch Hội đồng thành viên và là một trong những người sáng lập Deloitte Vietnam. Bà Thanh gia nhập Deloitte từ những ngày đầu thành lập vào năm 1991. Bà đóng góp một phần quan trọng trong sự phát triển của Delloitte – một trong những công ty kiểm toán và tư vấn tài chính hàng đầu Việt Nam. Bà Thanh rất tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển xã hội và cộng đồng. Từ năm 2013, bà Thanh đồng thời nắm giữ cương vị Chủ tịch Hiệp Hội Nữ doanh nhân Hà Nội (HNEW).
Quay lại