Jimmy Phạm
THÀNH VIÊN
Ông Jimmy Phạm là người sáng lập và là Tổng giám đốc của Doanh nghiệp Xã hội KOTO từ năm 1999. Ông được trao tặng danh hiệu Thủ lĩnh trẻ toàn cầu 2011 bởi Diễn đàn Kinh tế Thế Giới vì những đóng góp của ông cho cộng đồng Việt Nam. Năm 2017, Jimmy Phạm tiếp tục được Giải thưởng danh giá POSCO TJ PARK 2017 vinh danh ở hạng mục hoạt động từ thiện và xã hội nhờ những cống hiến nổi bật cho trẻ em cơ nhỡ và có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam. KOTO là doanh nghiệp xã hội tiên phong tại Việt Nam do ông Jimmy Phạm xây dựng với sứ mệnh cung cấp kỹ năng nghề cho thanh thiếu niên đường phố và có hoàn cảnh đặc biệt để họ có thể tìm được việc làm ổn định và xây dựng một tương lai vững chắc cho mình.
Quay lại