Lê Nhân Phượng
THÀNH VIÊN
Ông Lê Nhân Phượng là Tiến sĩ Y học của Trường Cao đẳng y tế Georgia và là Thạc sĩ Y tế công cộng – Y tế Quốc Tế của Khoa Y tế công cộng – Đại học Johns Hopkins. Bên cạnh kiến thức sâu rộng về y học, ông Phượng đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với vai trò là Cố vấn kỹ thuật cho trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội từ năm 1999 đến năm 2001. Trong vòng 10 năm qua, ông giữ vai trò Giám đốc Chương trình Dân số y tế toàn cầu và Chương trình Điều hành y tế Việt Nam của The Atlantic Philanthropies. Từ năm 2003 đến nay, ông đảm nhận vai trò Giám đốc Quốc gia Việt Nam của The Atlantic Philanthropies và đã đạt được nhiều giải thưởng cấp quốc gia vì những đóng góp cho y tế công cộng và hoạt động nhân đạo của mình.
Quay lại