Lê Thị Kim Cúc
Cán bộ Truyền thông
Chị Lê Thị Kim Cúc hiện là Cán bộ Truyền thông tại CSIP. Chị Cúc trực tiếp tham gia điều phối các dự án truyền thông, quản trị các kênh truyền thông nội bộ cũng như xây dựng chiến lược truyền thông cho CSIP. Chị Cúc tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành Khoa học quản lý. Trước khi tham gia CSIP, chị Cúc đã có hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông cho các tổ chức phi chính phủ.
Quay lại