Trần Diệu Anh
Trợ lý dự án
Chị Trần Diệu Anh là Trợ lý dự án “Kênh Ươm tạo Sáng kiến Xã hội Trực tuyến” (SOIN). Trước khi làm việc ở CSIP, chị Diệu Anh có 2 năm kinh nghiệm làm Trợ lý nghiên cứu cho những dự án nghiên cứu liên quan đến quyền con người, bình đẳng giới, biến đổi xã hội và người yếu thế. Chị Diệu Anh tốt nghiệp thủ khoa ngành Nhân học, trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, từng nhận học bổng khóa học về Phát triển của Đại học Oslo tại Việt Nam năm 2014.
Quay lại