Trần Thị Vân Anh
THÀNH VIÊN
Bà Trần Thị Vân Anh là một Chuyên gia tư vấn với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực Giới và Phụ nữ cho các tổ chức trong nước và quốc tế như SIDA, UNICEF, UNDP, UNIDO, OXFAM, ActionAid, World Bank. Bà cũng là một nhà nghiên cứu kì cựu và nguyên là Tổng biên tập báo Phụ Nữ và Gia đình.
Quay lại