Vương Ngọc Minh
Cán bộ Chương trình
Chị Vương Ngọc Minh hiện là Điều phối tổng thể và phụ trách mảng kỹ thuật của dự án xây dựng Kênh Ươm tạo Sáng kiến Xã hội Trực tuyến giai đoạn 2 (Social Innovation Incubation Platform). Trước khi đến với CSIP, chị Minh đã có gần 10 năm làm việc trong ngành Viễn thông và Công nghệ thông tin với kinh nghiệm tích lũy qua các vị trí kỹ sư tích hợp, kỹ sư giải pháp, trợ lý cấp cao, và quản lý dự án. Chị Minh tốt nghiệp loại giởi chuyên ngành Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội và đạt chứng chỉ quản lý dự án quốc tế PMP®.
Quay lại